Skip to content
Regulatory

Stillfronts delårsrapport januari-september 2015

Juli-september 2015

      · Nettoomsättningen uppgick till 14,7 MSEK (7,8 MSEK).
             
      · Underliggande EBITDA(1), dvs EBITDA justerat för kostnadsförda investeringar, uppgick till 3,6 MSEK (0,7 MSEK). EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (-0,9 MSEK).
             
      · Resultatet före skatt uppgick till -0,7 MSEK (-3,0 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (-3,0 MSEK).
             
      · Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,36 SEK (-0,96 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,36 SEK (-0,93 SEK).(2) 
             
      · Per den 30 september uppgick likvida medel till 6,1 MSEK (8,3 MSEK).

Januari-september 2015

      · Nettoomsättningen uppgick till 37,4 MSEK (22,9 MSEK).
             
      · Underliggande EBITDA(1), dvs EBITDA justerat för kostnadsförda investeringar, uppgick till 8,6 MSEK (2,3 MSEK). EBITDA uppgick till 2,6 MSEK (-4,9 MSEK).
             
      · Resultatet före skatt uppgick till -3,2 MSEK (-11,2 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 MSEK (-11,2 MSEK).
             
      · Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,31 SEK (-3,70 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,27 SEK (-3,60 SEK).(2)
             
      · Per den 30 september uppgick likvida medel till 6,1 MSEK (8,3 MSEK).

Fortsatt stark utveckling

“Vi ser en fortsatt stark utveckling under perioden. Spelet Call of War från Bytro som lanserades i maj, har under kvartalet fortsatt sin snabba tillväxt. Coldwood presenterade spelet Unravel på världens viktigaste spelmässa, E3, i Los Angeles i juni. Unravel fick priset för “Best Strategy Game” på gamescom, den globala spelmässan i Köln. Vi planerar att lansera Unravel tillsammans med EA under första halvåret 2016″, säger Jörgen Larsson, VD.

Stillfront Group och dess ägare har beslutat att påbörja förberedelserna inför en eventuell notering på Nasdaq First North i Stockholm. Vi återkommer med information när styrelsen har fattat beslut i dessa frågor”, säger Per Skyttvall, styrelsens ordförande.

Verkställande direktörens kommentar
Stillfront Group fortsätter sin spännande resa. Hittills under 2015 kan vi konstatera att vårt tyska dotterbolag Bytro har lanserat sitt senaste spel Call of War på ett mycket framgångsrikt sätt. Spelet lanserades i maj 2015 och hade i september intäkter uppgående till 1,8 MSEK.

Lanseringen av Unravel, det senaste spelet från dotterbolaget Coldwood, har gett en fantastisk respons från såväl branschfolk som konsumenter. Spelet har lanserats på de två största mässorna i spelvärlden, E3 och gamescom, och har där fått ett tjugotal utmärkelser. Försäljningsstarten av Unravel kommer att ske under första halvåret 2016 tillsammans med Electronic Arts, EA.

ManagerZone, som drivs av vårt dotterbolag PowerChallenge, med sportmanagerspel för fotboll och ishockey, visar fortsatt mycket lojala spelare. ManagerZone Football som lanserades 2001 har fortfarande spelare som har varit med sedan lanseringen. Under året har goda resultat uppnåtts genom det systematiska arbetet med att höja kvalitet, förbättra omsättning per betalande spelare samt göra plattformen skalbar. Detta skapar goda förutsättningar för tillväxt under de kommande åren, både på befintliga sporter men även genom att addera nya sporter på befintlig plattform.

Det är också glädjande att se att vår underliggande EBITDA för delårsperioden uppgår till 8,6 MSEK. Det tyder på att vår strategi PLEX fungerar. Stillfronts strategi är att ha en portfölj av spel (P) genom vilket titel- och teknikrisker kan reduceras. Spelen ska kunna spelas med behållning under lång tid (L). Genom att använda en teknisk struktur med spelmotorer (Engines – E) kan kostnadseffektivitet genom skalbarhet uppnås. Slutligen erbjuder Stillfront spel på många olika tekniska plattformar (Cross-Platform – X).

Stillfront Group undersöker möjligheterna till en nyemission och efterföljande notering på Nasdaq First North. Vi återkommer med information när styrelsen fattat beslut i dessa frågor.

Det är med stor tillförsikt jag blickar framåt. Vår tillväxtstrategi fungerar och konsumenterna uppskattar våra produkter. Med den skalbara affärsmodell vi har rymmer detta många möjligheter kommande år.

-Jörgen Larsson, VD

Om Stillfront
Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt med huvudmarknader inklusive Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika.

Utvalda Spel
Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och förväntas lanseras under första halvåret 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sports management-strategispel som lanserades 2001. Gladiators Online är ett action management-strategispel som lanserades på Steam under fjärde kvartalet 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

Fotnoter
(1) Underliggande EBITDA exkluderar kostnader ansedda av företagsledningen som “kostnadsförda investeringar”. Dessa justeringar har inte blivit reviderade eller översiktligt granskade.
(2) Resultat per aktie är beräknat efter sammanslagning av aktier 7:1 och pågående indragning av aktier.