Jan Samuelson, styrelseordförande i Stillfront Group AB (publ), har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2023. Jan har varit styrelseordförande i Stillfront sedan 2018.

Valberedningen kommer att presentera sitt fullständiga förslag till styrelse, inklusive ny styrelseordförande, i god tid innan Stillfronts årsstämma. Årsstämman 2023 kommer hållas i Stockholm den 11 maj 2023.