Skip to content
Regulatory

Tilläggsköpeskillingar för 2020 till säljarna av vissa tidigare förvärvade bolag har fastställts

Stillfront Group AB (publ) har överenskommit om slutliga tilläggsköpeskillingar för räkenskapsåret 2020 med säljarna av Imperia Online JSC, Playa Games GmbH, Candywriter LLC samt Storm8 Inc.

Imperia Online JSC
Årsstämman i Stillfront beslutade den 11 maj 2021 om en riktad nyemission av högst 130 583 stycken aktier till säljarna av Imperia Online JSC, att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts förvärv av samtliga aktier i Imperia Online JSC i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. Tilläggsköpeskillingen för 2020, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt 1 921 181,1 euro. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 104 465 stycken tecknade aktier till säljarna av Imperia Online JSC, vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med 7 312,55 kronor. Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om 960 582,1 euro, vilket motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.

Playa Games GmbH
Årsstämman i Stillfront beslutade den 11 maj 2021 om en riktad nyemission av högst 730 306 stycken aktier till säljarna av Playa Games GmbH, att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts förvärv av samtliga aktier i Playa Games GmbH i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. Tilläggsköpeskillingen för 2020, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt 10 744 531,4 euro. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 584 243 stycken tecknade aktier till säljarna av Playa Games GmbH, vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med 40 897,01 kronor Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om 5 372 262.4 euro, vilket motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.

Candywriter LLC
Årsstämman i Stillfront beslutade den 11 maj 2021 om en riktad nyemission av högst 987 608 stycken aktier till säljarna av Candywriter LLC, att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts förvärv av samtliga aktier i Candywriter LLC i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. Tilläggsköpeskillingen för 2020, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt 21 222 894,2 amerikanska dollar. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 791 189 stycken tecknade aktier till säljarna av Candywriter LLC, vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med 55 383,23 kronor Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om 10 611 440,2 amerikanska dollar, vilket motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.

Storm8 Inc.
Årsstämman i Stillfront beslutade den 11 maj 2021 om en riktad nyemission av högst 1 786 924 stycken aktier till säljarna av Storm8 Inc., att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts förvärv av samtliga aktier i Storm8 Inc. i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. Tilläggsköpeskillingen för 2020, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt 72 387 929,0 amerikanska dollar. Antalet aktier i Stillfront som kommer tilldelas till säljarna av Storm8 Inc. som en del av tilläggsköpeskillingen är 1 429 537 stycken aktier, vilket kommer innebära en ökning av Stillfronts aktiekapital med 100 067,59 kronor. Teckning av dessa aktier är ännu inte avslutad. När teckningen har avslutats kommer aktierna tilldelas till säljarna av Storm8, Inc. Betalning för aktierna kommer erläggas genom kvittning av säljarnas fordran om 18 096 971,6 amerikanska dollar, vilket motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases