Skip to content
Non Regulatory

Tilldelning av teckningsoptioner under långsiktigt incitamentsprogram

Pressmeddelande
2020-06-22

Årsstämman i Stillfront Group AB (publ) den 14 maj 2020 beslutade att emittera högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en aktie i bolaget den sista bankdagen i en månad som infaller under perioden 1 juni 2023 – 31 maj 2024 för en teckningskurs om 785,49 kronor, vilket motsvarar det genomsnittliga volymviktade priset för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 29 april 2020 till och med den 13 maj 2020 uppräknat med en ränta om 8 procent per år. Bolagets dotterbolag, Todavia AB, har tecknat 350 000 av de emitterade teckningsoptionerna av vilka 277,000 därefter överlåtits till nyckelpersonal i koncernen på marknadsvillkor

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com

Om Stillfront
Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra +750 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser: 
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases