Skip to content
Regulatory

Valberedning utsedd i Stillfront Group AB (publ)

I enlighet med de principer för inrättande av Stillfronts valberedning som faställdes av årsstämman 2022, kommer valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av följande ledamöter:

  • Ossian Ekdahl, valberedningens ordförande, utsedd av Första AP-Fonden (AP1)
  • Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Patrik Jönsson, utsedd av SEB Fonder
  • Jan Samuelson, styrelseordförande Stillfront Group AB (publ) (adjungerad)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till:

Stillfront Group AB (publ)
Att. Nomination Committee
Kungsgatan 38
SE-111 35 Stockholm

eller via epost: valberedning@stillfront.com

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkommit senast den 31 januari 2023. Årsstämman 2023 kommer hållas i Stockholm den 11 maj 2023.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases