Valberedningen föreslår att årsstämman 2022 i Stillfront Group AB (publ) utser sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Jan Samuelson, Katarina G. Bonde, Erik Forsberg, Birgitta Henriksson och Ulrika Viklund föreslås till omval som styrelseledamöter. Vidare föreslås Jan Samuelson till omval som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Marcus Jacobs till ny styrelseledamot. Marcus Jacobs har omfattande kommersiell och strategisk erfarenhet från spelbranschen, där han har varit verksam i över 25 år. Marcus Jacobs har bl.a. under en sjuårsperiod ingått i Kings ledningsgrupp, där han fokuserade på mobilspel och F2P.

Kai Wawrzinek har meddelat valberedningen att han inte kommer stå till förfogande för omval vid årsstämman 2022.

Stillfronts valberedning består av Caroline Sjösten (ordförande) som representerar Swedbank Robur Fonder, Kai Wawrzinek som representerar Laureus Capital och Kristofer Flack som representerar SEB Fonder. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen enligt instruktioner på Stillfronts hemsida.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att offentliggöras tillsammans med kallelsen till årsstämman 2022.