Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) kommer äga rum i Stockholm den 12 maj 2022.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommer senast den 24 mars 2022 (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen). Skicka eventuella ärenden till agm@stillfront.com eller Stillfront Group AB (publ), Att. AGM, Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm.

_____

The General Meeting in Stillfront Group AB (publ) will be held in Stockholm on 12 May 2022.

Shareholders have the right to have a matter considered at the meeting, provided that the request is received no later than 24 March 2022 (even later requests will be considered if they arrive at such time that they can be included in the notice). Proposals should be sent to agm@stillfront.com or Stillfront Group AB (publ), Att. AGM, Kungsgatan 38, SE-111 35 Stockholm.