Stillfront Group AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2020.


Stillfront Group AB (publ) held its annual general meeting on 14 May 2020.

CEO presentation – AGM 2020 (in Swedish)