Skip to content
Regulatory

Delårsrapport, Q1 2019

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 418 MSEK (315 MSEK), en ökning med 33% jämfört med det första kvartalet 2018.
  • EBITDA uppgick till 154 MSEK (103), en ökning med 50%.
  • EBIT uppgick till 113 MSEK (73), en ökning med 54%.
  • Periodens resultat uppgick till 69 MSEK (46).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,93 SEK (2,05). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,91 SEK (2,04).
  • Nettoskulden uppgick till 485 MSEK (355) och justerad skuldsättningsgrad var 0,9x.

Kommentar från VD

“Stillfront fick en mycket bra start på 2019. Nettoomsättningen ökade med 33% jämfört med föregående år samtidigt som lönsamheten var fortsatt god med en EBIT-marginal om 27%. Under första kvartalet uppgick kundanskaffningskostnaden till 108 MSEK motsvarande 26% av nettoomsättningen. Kvartalets goda tillväxt är ett kvitto på vår förmåga att genomföra mycket lönsamma marknadskampanjer. Våra nyligen förvärvade studios Imperia Online och Playa Games bidrog med höga marginaler under det första kvartalet. Våra nya spelreleaser utvecklas enligt plan och våra stora varumärken Empire och Big fortsätter att växa månad för månad. Vår strategi är oförändrad – vi fokuserar på låg risk och spel med långa livscykler. Vår stabila finansiella ställning stöder fortsatta investeringar i affärsutveckling och vi ser även fortsatt goda möjligheter för lönsam tillväxt via förvärv.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

Inbjudan till kvartalspresentation

Rapporten kommer att presenteras vid en webbsänd telefonkonferens klockan 10.00 idag, 8 maj 2019, då Jörgen Larsson, VD och Sten Wranne, CFO kommenterar resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att deltaga via webbsändningen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q1-2019

För att ringa in via telefon, vänligen ring:

  • SE: +46 8 505 583 66
  • UK: +44 33 330 090 31
  • US: +1 83 352 683 47

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den8 maj 2019, kl 07.00 CEST.

Om Stillfront

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online strategispel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 500 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:

FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases