Skip to content
Regulatory

Delårsrapport, Q1 2020

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 691 (418) MSEK), en ökning med 65 procent jämfört med första kvartalet 2020
  • Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 254 (154) MSEK, en ökning med 65 procent
  • Justerad EBIT uppgick till 213 (126) MSEK, en ökning med 69 procent, justerad EBIT-marginal uppgick till 31 procent
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -50 MSEK, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av Storm8. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -56 (-13) MSEK
  • EBIT uppgick till 106 (113) MSEK, en minskning med 6 procent
  • Finansnettot uppgick till -4 (-13) MSEK i kvartalet
  • Periodens resultat uppgick till 77 (69) MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,86 (2,93) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,85 (2,91) SEK
  • Nettoskulden uppgick till 1787 (485) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 1,15 (0,8)x.

Citat från VD

”Den globala marknaden för digital underhållning upplevde en ökad efterfrågan under senare delen av kvartalet och har på kort sikt visat sig vara motståndskraftig mot påverkan från Covid-19 pandemin. Stillfront levererar ett starkt första kvartal med en uppgång i nettointäkter på 65 procent och en justerad EBIT marginal på 31 procent. Tillväxten är främst relaterad till förvärven av Kixeye och Storm8 samt solid organisk tillväxt. Den underliggande utvecklingen i spelportföljen var positiv med hög spelaktivitet i de flesta av våra spel. Avkastningen på våra rekordstora marknadsföringskampanjer var mycket god i hela gruppen under kvartalet. Idag, den 6 maj, 2020, fortsätter vi att se en mer accelererad spelaktivitet i hela portföljen, både i form av ett starkt inflöde av nya registrerade användare samt ökad aktivitet hos befintliga användarbaser. Vi upplever för närvarande betydligt högre avkastning på våra marknadsföringskampanjer, och vår marknadsföringsstrategi genererar mycket goda resultat. I tillägg till den generellt höga aktivitetsnivå vi ser just nu, kommer Storm8 att konsolideras fullt ut i vår finansiella rapportering i det andra kvartalet och Candywriter konsolideras från och med 1 maj 2020, vilket sammantaget lägger grunden för en stark utveckling i nästkommande kvartal”.

Jörgen Larsson, CEO, Stillfront

Inbjudan till kvartalspresentation

Rapporten kommer att presenteras vid en webbsänd telefonkonferens klockan 10.00 idag, 6 maj 2020, då Jörgen Larsson, VD och Andreas Uddman, CFO kommenterar resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att deltaga via webbsändningen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q1-2020

För att ringa in via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 519 993 83
UK: +44 3 333 009 260
US: +1 8 335 268 398

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020, kl 07.00 CEST.

Om Stillfront
Stillfront är ett free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra +750 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Frankrike. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases