Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) kommer äga rum i Stockholm den 14 maj 2024.
Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommit senast den 22 mars 2024 (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen). Skicka eventuella ärenden till agm@stillfront.com eller Stillfront Group AB (publ), Att. AGM, Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm.
——————
The general meeting in Stillfront Group AB (publ) will be held in Stockholm on 14 May 2024.
Shareholders have the right to have a matter considered at the meeting, provided that the request is received no later than 22 March 2024 (even later requests will be considered if they arrive at such time that they can be included in the notice). Proposals should be sent to  agm@stillfront.com or Stillfront Group AB (publ), Att. AGM, Kungsgatan 38, SE-111 35 Stockholm.