Stillfront Group AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021.

Rapporten sammanfattar affärsverksamhet och strategi, finansiellt resultat, samt hållbarhetsarbete. Stillfronts årsredovisning och hållbarhetsrapport finns tillgänglig på stillfront.com. Där finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).