Stillfront Group AB (publ) höll årsstämma den 11 maj 2021.


Stillfront Group AB (publ) held its Annual General Meeting on 11 May 2021.