Stillfront Group AB (publ) höll extra bolagsstämma den 17 december 2020.


Stillfront Group AB (publ) held its Extraordinary General Meeting on 17 December 2020.