Skip to content

Extra bolagsstämma 10 december, 2019/ Extraordinary General Meeting December 10, 2019

The shareholders of Stillfront Group AB (publ), reg. no. 556721-3078 (“Company”), are hereby convened to the extraordinary general meeting on Tuesday, 10 December 2019 at 4:00 p.m. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Kungsgatan 9 in Stockholm.

Aktieägarna i Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 december 2019 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Dokument / Documents