Revisorer

Revisorer väljs av årsstämman och granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av årsstämman. Stillfront Group AB (publ) ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2019 för perioden fram till årsstämman 2020 och Nicklas Kullberg utsågs till huvudansvarig revisor.