Corporate Governance

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet, som består av två styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Utskottet består för närvarande av Erik Forsberg (utskottets ordförande) och Birgitta Henriksson.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet, som består av två styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Utskottet består för närvarande av Jan Samuelson och Katarina Bonde.