Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under december 2022

Save the date: presentation av Stillfronts rapport för helårsresultat 2022 och kapitalmarknadsdag

Stillfront ansluter till Science Based Targets initiative (SBTi)

Ändring i Stillfronts valberedning inför årsstämman 2023

Stillfront Group förlänger sin icke säkerställda revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor med nytt förfallodatum 2025

Valberedning utsedd i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group utvärderar en potentiell avveckling av dotterbolags verksamhet i Bangladesh

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under september 2022

Stillfront Group utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av obligationer med förfall år 2022 och offentliggör ett nytt icke-säkerställt periodlån om EUR 60 miljoner med Svensk Exportkredit

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under juli 2022

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2022

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 12 maj 2022

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2022

Stillfront publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under mars 2022

Stillfront offentliggör slutligt utfall i den övertecknade företrädesemissionen

Stillfront offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen som bedöms vara övertecknad

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under februari 2022

Stillfront offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group den 23 februari 2022

Stillfront offentliggör villkoren för sin företrädesemission

Valberedningens förslag till styrelse i Stillfront

Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021

Stillfront Group utnämner Alexandre Salem till Senior Vice President Operations & Platforms

Presentation av Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021

Stillfront fullföljer förvärvet av Six Waves Inc. och emitterar 2 913 857 nya aktier

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront offentliggör uppdatering för Q4 2021

Stillfront förvärvar Six Waves Inc. och beslutar om en företrädesemission om cirka 2,0 miljarder SEK