Stillfront Group fullföljer förvärvet av Sandbox Interactive

Avstämningsdag för aktiesplit i Stillfront Group fastställd

Stillfront Group presenterar oreviderade proformasiffror för YTD Q3 2020 och vägledning för helåret 2021 i och med förvärven av Super Free Games och Sandbox Interactive

Stillfront Group förvärvar Super Free Games, en ledande utvecklare av ordspel inom Casual-segmentet

Stillfront Group förvärvar Sandbox Interactive, en plattformsoberoende free-to-play MMORPG-studio

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 17 december 2020

Stillfront Group tecknar en ny revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Valberedningen utsedd i Stillfront Group

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2020

Stillfront Group förvärvar Everguild och expanderar till CCG-genren

Presentation av Stillfront Groups resultat för juli – september 2020

Stillfront Group fullföljer förvärvet av 78 % av aktierna i Nanobit

Stillfronts Capital Markets Update 2020: Uppdaterat finansiellt tillväxtmål

Stillfront Group förvärvar Nanobit och utökar portföljen med narrativa lifestyle-spel

Inbjudan till Stillfronts Capital Markets Update

Omsändning: Delårsrapport för april – juni 2020

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2020

Presentation av Stillfront Groups resultat april-juni 2020

Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljarna av Babil Games, Imperia Online samt Playa Games

Stillfront publicerar godkänt obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm

Tilldelning av teckningsoptioner under långsiktigt incitamentsprogram

Stillfront genomför framgångsrikt en riktad nyemission om 1 558 441 nya aktier och tillförs härigenom 1 200 miljoner SEK för att stärka framtida finansiell flexibilitet

Stillfront utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Stillfront Group tillhandahåller handelsuppdatering för april och maj med anledning av Covid-19 – fortsatt positiv utveckling

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 14 maj 2020

Delårsrapport, Q1 2020

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Candywriter, LLC

Kixeye och Babil Games, studios inom Stillfront Group, lanserar War Storm

Stillfront Group utnämner Armin Busen till Senior Vice President Business Operations

Stillfront Group förvärvar Candywriter, LLC och offentliggör uppdaterade proformasiffor för 2019

Stillfront publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2019

Stillfront uppdaterar produktområden för utökad förståelse av spelportföljen

Presentation av Stillfront Groups resultat januari-mars 2020

KALLELSE till årsstämma i Stillfront Group AB ( publ )

Clayton Stark utses till Group Chief Technology Officer (CTO) på Stillfront Group

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Storm8, Inc.

Bokslutskommuniké, Q4 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 7 februari 2020

Presentation av Stillfront Groups resultat oktober-december 2019

Stillfront har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer

KALLELSE till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group avser att emittera ytterligare obligationer

Stillfront genomför riktade nyemissioner om 1,3 miljarder SEK för att finansiera förvärvet av Storm8, Inc. och stärker framtida finansiell flexibilitet

Stillfront offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av aktier

Stillfront Group förvärvar Storm8, Inc. och inhämtar ny finansiering

Stillfront Group AB: MAU växte med 26% YoY